Milka Vujanović

| Rukovodilac veleprodaje okova

Moje ime je Milka Vujanović i imam 20 godina iskustva u industriji nameštaja. Specijalizovala sam se u prodaji okova, stičući duboko i sveobuhvatno znanje u tom sektoru. Tokom svoje karijere, fokusirala sam se na unapređenje prodajnih strategija i optimizaciju nabavnih lanaca, što je rezultiralo značajnim povećanjem efikasnosti i profitabilnosti.

Profesionalni put me je oblikovao u eksperta za prodaju, nabavku sirovina i sve aspekte poslovanja vezane za nameštaj. Posebno sam ponosna na svoju sposobnost strateškog planiranja i razvoja proizvoda, uvek tragajući za inovativnim rešenjima koja će naše proizvode učiniti konkurentnijim na tržištu.

Moja strast prema poslu ogleda se u sposobnosti da prepoznam tržišne prilike i povežem sve segmente poslovanja u harmoničnu i produktivnu celinu. Kroz rad s vrhunskim timovima, moj cilj je bio doprineti rastu i uspehu kompanije kroz posvećenost, inovativnost i vođstvo.

Uvek sam motivisana da unapređujem sebe i svoje okruženje, te da istražujem nove mogućnosti koje će doneti dodatnu vrednost kompaniji u kojoj radim.

Mislim da je teško govoriti o sebi, ali ako moram opisati sebe, rekla bih da volim druženja, muziku, opuštene i pozitivne ljude. Volim dobru hranu i putovanja kad god se pruži prilika.

Milka