Saradnja sa mladima

Pinoles i saradnja sa studentima Fakulteta organizacionih nauka

Kao i prethodnih godina Pinoles nastavlja uspešnu saradnju sa Fakultetom organizacionih nauka po pitanju letnje prakse studenata.  Pinoles, kao društveno odgovorna firma, rado se odaziva zahtevu fakulteta za upoznavanjem njihovih studenata završnih godina sa načinom funkcionisanja u dobro organizovanim firmama. Poseban akcenat je stavljen na primenu sertifikovanih standarda u svakodnevnom radu. Pinoles poseduje dva sertifikovana standarda i to jedan iz porodice ISO standarda:  9001-2008 i drugi iz porodice FSC standarda : FSC – COC.

Studenti znanje stečeno na fakultetu, kao i  znanje stečeno prilikom upoznavanja sa procesnim modelom koji je implementiran u  Pinolesu, koriste u projektnim zadacima u simuliranom okruženju. Studenti se u toku realizacije projekta susreću sa konkretnim  problemima i traže najbolja rešenja kroz timski rad. Na ovaj način studenti bivaju pripremljeni za rešavanje mogućih problema na koje će svakako nailaziti u stvarnom poslovnom okruženju.

Pinoles će i dalje nastaviti da podržava našu mladost, u želji da neki od njih, po završetku studija, postanu članovi našeg uspešnog tima.