Quadro klizač

Klizač za drvenu fioku

Zahvaljujući principu kugličnog ležaja, Quadro klizač garantuje trajne performanse i maksimalnu udobnost u sistemima fioka. Quadro je najizdržljivi klizač za drvene fioke,  tu izdržljivost mu omogućavaju metalne kuglice rasporedjene u 4 ili 6 tačaka koje fantastično podnose kako aksijalne tako i radijalne sile koje se javljaju posebno kod širokih fioka. 

Klizači se proizvode u varijanti potpunog i delimičnog otvaranja sa usporivačem, u varijanti otvaranja na push ili nešto što je novitet na tržištu, a to je mehaničko otvaranje na push, a zatvaranje sa usporivačem. U kombinaciji sa stabilizatorom moguće je precizno otvaranje fioka pritiskom na bilo koji deo fioke u širnama čak i preko metar i po. Nosivost klizača može biti 25, 30 ili 50kg. Hettich Quadro klizač se proizvodi u dimenzijama od 250 – 680mm.

Karakteristike: