Politika kvaliteta

Motivisani radnici i saradnici ključ su za ostvarivanje naših ciljeva.

{caption}

Mi želimo zadovoljne i stalne kupce.

Pinoles d.o.o. je orijentisan da kupcu obezbedi maksimalan servis i ispuni njihove potrebe i očekivanja u najkraćem roku, te shodno tome neprestano radimo na poboljšanju naših proizvoda i usluga. Kupac je u središtu svih procesa i zadovoljstvo i dugoročna saradnja su ono čemu težimo.

Naše ciljeve postižemo ekonomičnim radom.

Odgovornim i ekonomičnim korištenjem resursa, kvalitetnim dobavljačima i repromaterijalom, cilj nam je da isporučujemo konkurentne proizvode koji svojom kvalitetom, ali i cenom zadovoljavaju potrebe tržišta.

Motivisani radnici i saradnici ključ su za ostvarivanje naših ciljeva.

Svi zaposleni, pozvani su da daju svoj doprinos i maksimum u ostvarivanju ciljeva preduzeća, što se može postići jedino zajedničkim snagama i svakodnevnim timskim radom. Samo predanim i odgovornim obavljanjem svakodnevnih zadataka na svakom radnom mestu, možemo i u budućnosti očuvati našu poziciju na tržištu. Dobra komunikacija između zaposlenih i uprave, te konstantna edukacija garancija su razvoja preduzeća.

U korak sa novim tehnologijama

U radu koristimo najnovije digitalne tehnologije radi ostvarivanja najboljih rezultata. ERP program koji koristimo nam omogućava visok stepen automatizacije procesa, vrhunski nivo komunikacije kako interne tako i eksterne, i obezbeđuje našem preduzeću prepoznatljiv imidž na tržištu.

Zadovoljenje zahteva zajednice

Uključivanje preduzeća u sportske, kulturne i humanitarne manifestacije predstavlja doprinos boljem životu šire društvene zajednice. Obavljajući svoju delatnost, prema postavljenim normativima iz propisa koji regulišu delatnost preduzeća, u punoj meri poštujemo i postavljene standarde koji se odnose na zaštitu životne sredine i zaštite na radu.

Uprava Pinolesa zauzima se svim raspoloživim snagama za sprovođenje ove politike kvaliteta i održavanje i poboljšavanje Sistema menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001/2015