Dodatne informacije

Napomena

Proizvod se koristi kao pomoćni i omogućava bušenje preciznih rupa prilikom montaže.

Namena

Upotrebljava se u izradi nameštaja

Uputstvo za korišćenje

Nije namenjen za spoljašnju upotrebu