Dodatne informacije

Napomena

Pločica i vijci za motažu se isporučuju uz proizvod.

Namena

Upotrebljava se u izradi nameštaja

Uputstvo za korišćenje

Nije namenjen za spoljašnju upotrebu