Dodatne informacije

Napomena

Za tretiranje površina koje nisu izložene jačem mehaničkom opterećenju.Nije potrebna upotreba topilica za meki vosak jer se tope pod uticajem telesne temperature.Dostupni u više boja u obliku štapića (8 cm).

Namena

Koristi se za reparaciju ogrebotina i sitnih oštećenja

Uputstvo za korišćenje

Nije namenjen za spoljašnju upotrebu