Uspešne upravljačke aktivnosti kompanije Pinoles

Direktorka finansija Tijana Rauš za Controlling magazin

Direkrorka finansija kompanije Pinoles, Tijana Rauš, je za Controlling magazin je objasnila kako merenje performansi utiče na upravljačke aktivnosti i profesionalni razvoj u ovoj kompaniji koja je jedan od lidera u delatnosti distribucije materijala za industriju nameštaja.

„Uspešnost kompanije se više ne meri samo ostvarenim profitom. Da bi bila uspešna u današnjim uslovima, kompanija mora da ima bolji učinak ne samo u dimenziji troškova, već i u kvalitetu, fleksibilnosti, fokusu na strateške ciljeve, bliskosti i dugoročnom odnosu sa kupcima i sa dobavljačima. Adekvatan sistem merenja perfomansi treba da izbalansira finansijska i nefinansijska merila koja će omogućiti menadžerima da se suoče sa velikim brojem kompleksnih poslovnih aktivnosti i da se na pravi način fokusiraju na ključne faktore koji donose uspeh.“

Tijana Rauš je u Pinolesu finansijski direktor od 2012. godine, zahvaljujući efikasnim finansijskim odlukama zasnovanim na racionalnosti, sigurnosti i likvidnosti direktno utiče na uspešnost kompanije koja danas broji preko 130 zaposlenih i koja konstantno širi tržišno učešće i obezbeđuje najkvalitetniji servis za klijente.

Ceo tekst iz Controlling magazina#13 možete pročitati na ovom linku