Uslovi korišćenja i politika privatnosti

Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo Pinoles d.o.o. Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.pinoles.com

O B A V E Š T A V A

– da se prodaja robe putem internet sajta www.pinoles.com  obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Pinoles doo., Beograd, Južni bulevar br. 2, Beograd, Srbija,  mat.br. 17179446, PIB: 1020079580, šifra delatnosti 3109 Tel.: 0113813250, Fax: 0113813292, www.pinoles.com, adresa za izjavljivanje reklamacije je: webprodavnica@pinoles.com

– da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.pinoles.com.

– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.pinoles.com smatra prodajom na daljinu.

– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.pinoles.com poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;

– da se saobraznost robe ugovoru isključivo utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

– da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

– da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.pinoles.com;

– da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.pinoles.com može platiti online putem E bank opcije, Gotovinski – kada robu preuzima u našem maloprodajnom objektu u ulici Južni bulevar br. 2 Beograd, kao i virmanskom uplatom;

– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster PORUČITE PROIZVODE preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

NAČIN ISPORUKE I REKLAMACIJE

Rok isporuke

Nakon kreiranja Online porudžbine, porudžbina ulazi u status obrade. Nakon obrade porudžbine, bićete obavešteni o statusu Vaše porudžbine putem mejla ili telefona.

Od momenta potvrde porudžbine rok isporuke je 2-5 radnih dana

Preuzimanje pošiljke

Kuriri City Express-a (eksterna firma koja vrši dostavu robe za Pinoles doo), pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu od 8h-17h. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite pozivom na broj 0113813220 ili putem email-a webprodavnica@pinoles.com. Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja, slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu. Kurir svaku pošiljku pokušava da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, da Vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja porudžbenice i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko Vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljka nam se vraća.

Za pojedine kategorije proizvoda Pinoles je obezbedio sopstveni prevoz (uslovi isporuke su navedeni na konkretnom artiklu).

Cena isporuke

Cena isporuke za sve porudžbine čija je vrednost viša od 10.000 RSD je besplatna!

Ukoliko je vrednost Vaše porudžbine manja od 10.000 din., cena isporuke je 480,00 dinara sa PDV-om.

Ukoliko se odlučite za Pinoles isporuku mi ćemo organizovati prevoz do vaših vrata čija cena je 2.500 din sa PDV-om.

Napomena

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme PORUČITE PROIZVODE, saglasni ste sa uslovima isporuke.

Reklamacije

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovete telefonom na broj 0113813220 ili nam pošaljite mejl sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu webprodavnica@pinoles.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 0113813220, ili pošaljete mejl sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu webprodavnica@pinoles.com i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite na adresu webprodavnica@pinoles.com ili pozivom na kontakt telefon 0113813220.

Zamena artikla za drugi

Ukoliko ste nakon prijema utvrdili da Vam artikal ne odgovara, molimo Vas da nas kontaktirate pozivanjem na kontakt telefon 0113813220 ili nam pošaljite email na adresu: webprodavnica@pinoles.com. Neophodno je da u tom trenutku imate pored sebe broj računa/otpremnice i da nam saopštite šifru artikla i artikal koji bi Vam odgovarao.

Takodje ukoliko ste nakon prijema artikla ustanovili da želite da ga zamenite za drugi artikal iste ili veće cenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate na kontakt telefon 0113813220 ili nam pošaljite mail na adresu: webprodavnica@pinoles.com.  Vaš broj računa/otpremnice i šifru artikla za koji želite da zamenite prvobitno poručeni artikal.

Nakon toga, vrši se provera da li je dostupan traženi proizvod nakon čega dobijate instrukcije na Vašu email adresu gde će Vam biti objašnjen čitav proces zamene artikla za drugi.

Poručeni artikal nije moguće menjati ukoliko je korišćen, odnosno prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju.

Rok zamene

Rok za zamenu artikla je 14 dana od trenutka podnošenja zahteva od strane kupca, a nakon prijema proizvoda.

Troškovi isporuke

Troškove zamene robe snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Pravo na odustajanje

Procedura za povrat robe u zakonskom roku

Poštovani kupci, Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.pinoles.com smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju, pri čemu se mora priložiti i račun-otpremnica koju je kupac prethodno dobio uz porudžbinu.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Mi ozbiljno shvatamo privatnost Vaših podataka. Naša politika zaštite podataka je osmišljena kako biste bili obavešteni o našoj praksi u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem o otkrivanjem podataka koje nam dostavite prilikom pristupanju www.pinoles.com

Molimo Vas da se upoznate sa pravilima politike zaštite privatnosti, jer bilo kakvo korišćenje ove internet stranice podrazumeva Vaše prihvatanje uslova navedenih u ovom dokumentu. Pristupanjem našem internet sajtu, Vi potvrđujete vašu saglasnost sa obavezujućim karakterom ove Politike zaštite privatnosti, i dajete pristanak da se podaci o Vama prikupljaju, koriste i otkrivaju u skladu sa ovom Politikom zaštite privatnosti.

Informacije koje možemo da prikupljamo i obrađujemo su sledeće:

 • informacije na osnovu kojih možete biti lično identifikovani kao što su ime, prezime, poštanska adresa, e-mail adresa, telefonski broj (u daljem tekstu: lični podaci)
 • informacije koje se odnose na Vas ali Vas ne identifikuju kao pojedinca (npr. IP adresa)
 • informacije o Vašoj internet konekciji, opremi koju koristite da pristupite našem sajtu i detaljima o upotrebi

Kako prikupljamo podatke

Podatke  o Vama prikupljamo na nekoliko načina: direktno kada nam iste Vi dostavite ili automatski dok koristite sajt. Prikupljamo samo one lične podatke koje Vi želite da nam dostavite ili one koji su neophodni kako bismo Vam pružili ili unapredili usluge. Vi niste dužni da nam dostavljate nikakve lične podatke, ali u tom slučaju postoji mogućnost da nećete moći da koristite sve sadržaje internet sajta. Direktne lične informacije kao što su ime, prezime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj i slično prikupljamo samo ukoliko nam ih Vi dostavite.

Lični podaci

Lični podaci koje prikupljamo na našem sajtu ili putem sajta mogu da obuhvate informacije koje navedete:

 • popunjavanjem ili korišćenjem bilo kog formulara na sajtu (npr. stranica “Kontakt”),
 • prilikom prijavljivanja na konkurs,
 • druge informacije koje nam dostavite na bilo koji način

Lični podaci koje prikupljamo na našem sajtu ili putem sajtu mogu da obuhvate i evidenciju i kopije naše međusobne prepiske (uključujući i-mejl adrese), ukoliko nas kontaktirate, Vaše odgovore u anketama ukoliko Vas zamolimo da ih popunite u svrhe istraživanja, kao i Vaše pretrage na našem sajtu.

Automatsko prikupljanje podataka

Automatski, dok koristite sajt, možemo da prikupljamo podatke koji uključuju detalje o korišćenju, IP adrese i informacije prikupljene putem kolačića i  druge tehnologije za praćenje. Pristupanjem našem sajtu Vi nam odobravate da možemo da automatski prikupljamo i obrađujemo navedene podatke.

Informacije koje možemo prikupljati automatski prilikom Vašem pristupanja sajtu, dok pretražujete sajt i aktivni ste na njemu, su određene informacije o Vašoj opremi, aktivnostima i obrascima pretraživanja, uključujući i:

 • Detalje o Vašim posetama našem sajtu, uključujući i podatke o saobraćaju, podatke o lokaciji, evidencije i druge podatke o komunikaciji i izvorima kojima pristupate i koristite na sajtu;
 • Informacije o računaru i internet konekciji, uključujući i Vašu IP adresu, operativni sistem i tip pretraživača.

Informacije koje automatski prikupljamo predstavljaju statističke podatke. Oni nam pomažu da poboljšamo sajt i pružimo bolju i personalizovanu uslugu jer nam omogućavaju da procenimo broj naših posetilaca i njihove obrasce korišćenja sajta, da sačuvamo informacije o Vašim preferencijama, što nam omogućava da sajt prilagodimo Vašem interesovanju, da ubrzamo Vašu pretragu, da Vas prepoznamo kada ponovo posetite sajt, kao i da analiziramo kako korisnici koriste sajt za interne potrebe u oblasti marketinga i istraživanja.

Kako koristimo vaše informacije

Mi koristimo informacije koje prikupimo o Vama ili koje nam Vi dostavite, uključujući i sve lične podatke:

 • da bismo Vam predstavili naš sajt i njegov sadržaj;
 • da bismo Vam obezbedili informacije ili usluge koje tražite od nas;
 • da bismo Vam dostavljali obaveštenja;
 • da bismo izvršili svoje obaveze i primenili prava koja proističu iz bilo kog ugovora koji ste sklopili sa nama;
 • da Vas obavestimo o promenama na našem sajtu, ili bilo kakvom projektu ili uslugama koje nudimo, ili pružamo;
 • da Vas kontaktiramo u vezi sa projektima i uslugama koje nudimo a koji Vas mogu interesovati
 • u bilo koju drugu svrhu, uz Vašu saglasnost.

Obezbeđenje sigurnosti vaših ličnih informacija i drugih podataka

Pinoles doo preduzima sve potrebne mere kako bi Vaše lične informacije bile sigurne. U tom cilju, samo ovlašćeni zaposleni Pinoles doo, kompanija koje su pružaoci usluga, koji su svi obavezni da čuvaju poverljive informacije, imaju pristup Vašim ličnim podacima.

Radi zaštite Vaših informacija, uspostavili smo mehanizme koji Vam omogućavaju da upravljate svojim informacijama tako što možete da podesite pretraživač da odbije sve ili neke kolačiće pretraživača, ili da Vas upozori kada se kolačići šalju. Ako onemogućite ili odbijete kolačiće, imajte na umu da neki delovi ovog sajta mogu biti nedostupni ili da neće pravilno funkcionisati. Pored toga, primenjujemo mere koje treba da zaštite Vaše lične podatke od slučajnog gubitka i neovlašćenog pristupa, korišćenja, promene i otkrivanja. Sve informacije koje nam dostavite čuvaju se na našim bezbednim serverima sa zaštitnim zidovima.

Sigurnost i bezbednost Vaših podataka takođe zavisi od Vas. Ukoliko ste dobili (ili ste izabrali) lozinku za pristup određenim delovima našeg sajta (B2B portal), Vi treba da čuvate ovu lozinku u tajnosti. Molimo Vas da nikom ne otkrivate svoju lozinku.

Prenos informacija putem interneta nije potpuno siguran. Iako ćemo se mi potruditi da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo bezbednost Vaših ličnih podataka koji su dostavljeni na naš sajt. Svaki prenos ličnih podataka je na sopstveni rizik. Mi nismo odgovorni ukoliko ne podesite privatnost ili ne uzmete u obzir mere bezbednosti koje su date na sajtu.

Otkrivanje vaših informacija

Pinoles doo nikada neće deliti Vaše lične podatke sa trećim licima koja nameravaju da ih iskoriste u direktne marketinške svrhe ili  bilo koje druge svrhe.

Mi možemo otkrivati prikupljene informacije o našim korisnicima, kao i informacije koje ne identifikuju pojedinca, bez ograničenja. Možemo otkriti lične podatke koje prikupljamo mi, ili ih Vi dostavljate kao što je navedeno u ovoj Politici o privatnosti:

 • da bi se ispunila svrha zbog koje ste dostavili informacije;
 • u druge svrhe uz Vašu saglasnost.

Pored toga, možemo otkriti Vaše lične informacije:

 • ako smo dužni da otkrijemo ili podelimo Vaše lične podatke da bismo ispunili svoju zakonsku obavezu (na primer ako za to dobijemo sudski nalog)

Pristup i izmena vaših podataka

Možete zahtevati da ažurirate svoje lične podatke koje mi posedujemo tako što ćete nas kontaktirati na kontakt@pinoles.com. Ako ne želite da Vašu i-mejl adresu ili kontakt informacije koristimo za promovisanje sopstvenih projekata i usluga, ili projekata i usluga trećih lica, možete da se odjavite tako što ćete nam poslati i-mejl na odjava@pinoles.com u kojem ćete navesti svoj zahtev.

Ostali internet sajtovi

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici zaštite privatnosti, što znači da ova Politika zaštite privatnosti ne važi za te sajtove, te Vam stoga preporučujemo da pažljivo pročitate politiku zaštite privatnosti svakog sajta koji posetite. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Korišćenje Google maps alata

Na našoj veb strani koristimo Google Maps (API) kompanije Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD (“Google”). Google Maps predstavlja uslugu na vebu kojom se prikazuju interaktivne (topografske) karte sa ciljem vizuelnog predstavljanja geografskih informacija. Korišćenjem ove usluge vam se prikazuje naša lokacija i olakšava dolazak do nje.Već prilikom pozivanja podstranice na kojoj je povezana karta sa Google Maps, informacije o Vašem korišćenju naše veb strane (kao npr. vaša IP adresa) se prenose na Google-ov server u SAD-u. To se dešava nezavisno od toga da li Google stavlja na raspolaganje korisnički nalog preko koga ste se prijavili, ili korisnički nalog ne postoji. Ako ste prijavljeni kod Google-a, Vaši podaci se direktno povezuju sa Vašim nalogom. Ako ne želite povezivanje sa Vašim profilom kod Google-a, pre aktiviranja tastera se morate odjaviti. Google čuva Vaše podatke (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni) kao profile korišćenja i analizira ih. Ako eventualno niste saglasni da se ubuduće Google-u vrši prenos vaših podataka u okviru korišćenja Google Maps, takođe postoji i mogućnost da veb uslugu Google Maps-a potpuno deaktivirate, tako što ćete isključiti korišćenje JavaScript-a u vašem pretraživaču. Google Maps i prikazivanje karata na ovoj internet strani se tada više ne može koristiti.

Korišćenje Youtube video zapisa

Ova veb strana koristi Youtube funkciju integrisanja za prikazivanje i reprodukciju video zapisa dobavljača „Youtube“, koji pripada kompaniji Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google“).Pri tome se koristi prošireni način zaštite podataka, koji prema informacijama dobavljača memorisanje korisničkih informacija pokreće tek pri reprodukciji video zapisa. Kada se pokrene reprodukcija integrisanih Youtube video zapisa, dobavljač „Youtube“ koristi kolačiće radi prikupljanja informacija o ponašanju korisnika. Prema informacijama „Youtube“-a oni, između ostalog, služe za evidentiranje statistike video zapisa radi poboljšanja jednostavnosti korišćenja i sprečavanja zloupotrebe. Ako ste prijavljeni kod Google-a, kada kliknete na video zapis Vaši podaci se direktno povezuju sa vašim nalogom. Ako ne želite povezivanje sa vašim profilom kod YouTube-a, pre aktiviranja tastera se morate odjaviti. Google čuva Vaše podatke (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni) kao profile korišćenja i analizira ih.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Izmene naše Politike zaštite privatnosti

Pinoles doo zadržava pravo da vrši izmene ove Politike zaštite informacija, bez prethodne najave. Stoga, molimo Vas da sledeći put kada posetite naš sajt, ponovo proverite uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama do kojih je došlo. Sve informacije o izmenama u našoj Politici zaštite privatnosti ćemo objaviti na ovoj stranici. Datum kada je Politika privatnosti poslednji put revidirana nalazi se na vrhu stranice.

O KOLAČIĆIMA

Detaljne informacije o upotrebi kolačića i sličnih tehnologija, metodama upravljanja kolačićima i načima njihovog korišćenja na našem sajtu.

Uvod

Prilikom korištenja ove Internet stranice, PINOLES DOO može sačuvati određene informacije putem kolačića (”cookie”) na računaru korisnika i time omogućiti Internet stranici da Vam prikaže informacije koje su prilagođene Vašim potrebama. Ovaj dokument pruža detaljne informacije o upotrebi kolačića i sličnih tehnologija, metodama upravljanja kolačićima te kako se koriste unutar PINOLES DOO internet stranica.

Šta je to kolačić (COOKIE)

Kolačić (cookie) je mala datoteka koja se skladišti na korisnički računar u trenutku kad pristupite određenim Internet stranicama. Kolačići omogućavaju Internet stranici prepoznavanje interesa korisnika prema onome šta je korisnik prilikom povratka na stranicu odabrao. Kolačić sam po sebi ne sadrži niti ne prikuplja podatke. Međutim, kada ga korisnik pripremi u kombinaciji s internet browserom, on može pomoći internet stranici da isporuči korisniku prilagođeniju uslugu, pamćenjem prethodnih kupovina ili pojedinosti o računu. Kolačići se nalaze u memoriji Vašeg browsera i svaki obično sadrži podatke kao što su npr. naziv korisnika s kojeg je kolačić potvrđen, vek trajanja kolačića i vrednost (obično slučajno generiran jedinstveni broj).

Koje kolačiće koristimo i zašto

PINOLES DOO koristi kolačiće u svrhu merenja posećenosti sopstvenih proizvoda i usluga koji bi korisnika da zanimaju. Prikazivanje oglasa koje korisniku dostavlja PINOLES DOO ili partner omogućava se putem kolačića koje PINOLES DOO, odnosno treća strana može postaviti u Internet browseru korisnika.

PINOLES DOO doo takođe upotrebljava kolačiće u svrhu merenje posećenosti i oglašavanja proizvoda/usluga i to na samoj web stranici, na SVIM mrežama i kroz korišćenje ponovnog marketinga na usluzi Google Analytics. Upotrebom kolačića dobavljači treće strane (uključujući i Google), u saradnji s PINOLES DOO kompanijom, prikazuju oglase PINOLES DOO na web-lokacijama na komplet Internetu. Posebno ističemo da možete isključiti usluge Google Analytics za oglašavanje na web mreži i prilagoditi oglase za Google oblasnu mrežu pomoću alata.

Takođe, u svrhu planiranja objava sadržaja primerenih Vašim interesima i budućih marketinških kampanja koristimo alat Google Analytics gde možemo upotrebljavati podatke iz Google oglašavanja na osnovu interesa ili podataka o publici treće strane (npr. godine starosti, pol i interesi isl) na usluzi Google Analytics.

PINOLES DOO koristi privremene kolačiće (”Session cookies”) i stalne kolačiće (”Persistent cookie”). Takođe, treba razlikovati kolačiće prve i kolačiće trećih strana.

Privremeni kolačići ili kolačići sesije su kolačići koji se uklanjaju s računara po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih Internet stranice skladište privremene podatke, poput stavki u korpi za kupovinu.

Stalni ili trajni kolačići su oni kolačići koji ostaju na računaru nakon zatvaranja internet pretraživača. Pomoću njih Internet stranice čuvaju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svake poseta određenim stranicama. Stalni kolačići mogu ostati na računaru danima, mesecima, čak i godinama.

Kolačići prve strane su kolačići koji dolaze s Internet stranice koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića Internet stranice mogu čuvati podatke koje će ponovo koristiti prilikom sledećeg posete toj Internet stranici.

Kolačići trećih strana dolaze s reklama drugih Internet stranica (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na Internet stranici koju trenutno gledate. Pomoću tih kolačića Internet stranice mogu pratiti Vaše korišćenje Interneta u marketinške svrhe.

Popis kolačića:

 • Kolačići koji su potrebni za pravilno funkcioniranje web stranice. / statistika /
 • Kolačići koji se koriste za analizu korišćenja web stranice. / marketing /
 • Kolačići koji se koriste za pružanje ciljanih oglasa, analitiku i optimizaciju marketinškog sadržaja. / facebook.com /
 • Kolačići koji se koriste za čuvanje ličnih postavki korisnika na web stranici.

Koliko dugo Pinoles doo čuva vaše podatke

PINOLES DOO doo čuva sve lične podatke koje korisnici ostave putem web formulara skladno važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izveštavanje i dokumentiranje ličnih podataka. Svi prikupljeni podaci se koriste isključivo radi izvršavanja upita i narudžbi koje ste ostavili na našim stranicama. Vremenski period tokom kojeg se čuvaju podaci je određen na vreme potrebno za ostvarenje svrhe prikupljanja podataka.

Kako možete onemogućiti kolačiće

Ukoliko to želite, možete onemogućiti kolačiće na Vaš racunar, no blokiranje svih kolačića moglo bi imati negativan efekat na korištenje mnogih internet stranica, pa tako i PINOLES DOO stranice. Postavke kolačića mogu se kontrolisati i postaviti u Vašem internet pregledaču / browseru. Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svom računaru potrebno je ažurirati postavke svog internet pregledača / browsera (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića potražite na svom internet pregledaču izborom filtera za pomoć).

Više se možete informisati na sledećim internet adresama:

http://www.allaboutcookies.org/
https://www.ec.europa.eu/consumers/odr
http://www.aboutads.info/choices/

PINOLES DOO isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti usluga i kvalitete sadržaja na PINOLES DOO korisničkim stranicama u svim slučajevima odabira uređenja primanja kolačića od strane Korisnika.

Isto tako, ako želite, možete isključiti i usluge Google Analytics za oglašavanje na prikazivačkoj mreži i prilagoditi oglase za Google prikazivačku mrežu pomoću alata Upravitelj postavki oglasa.

Dodatno o kolačićima

Društvene mreže takođe mogu postavljati kolačiće na Vaš računar. To se događa na web stranicama koje Vam omogućavaju prijavu i registraciju preko računa društvenih mreža te ukoliko delite sadržaj web stranice na društvenim mrežama (npr. putem „Like”). Konkretni uticaj na Vašu privatnost će se razlikovati od društvene mreže do društvenu mreže i to zavisi od postavki privatnosti koje ste izabrali na tim mrežama. Kako upravljati ovim kolačićima možete saznati na njihovim web stranicama.

PINOLES DOO će poštivati anonimnost i privatnost korisnika njegovih web stranica. PINOLES DOO može prikupljati lične podatke korisnika, kao što su npr. ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa ako iste korisnik dobrovoljno dostavi PINOLES DOO putem web stranice ili drugih kanala komunikacije.

PINOLES DOO će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumevanja pojedinačnih potreba i zahteva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga PINOLES DOO na zadovoljstvo korisnika. PINOLES DOO može za obradu podataka koristiti partnere i ugovoriti odgovarajući nivo zaštite podataka korisnika stim da PINOLES DOO neće prosleđivati partneru informaciju o kojem se konkretno korisniku radi.