Dostava robe

Isporuka u roku od 24 časa na teritoriji Srbije

{caption}

Pinoles doo u svom organizacionom sastavu ima sektor logistike koji je svojim resursima dimenzionisan da u potpunosti, tačno i kvalitetno ispuni potrebe naših kupaca, u skladu sa našom misijom i politikom kvaliteta.

U prvi plan ističemo naše odabrane i obučene zaposlene, koji obavljaju svoje radne zadatke u tri distributivna centra – DC Nova Pazova, DC Niš i DC Gradjevina Beograd  koji predstavljaju jedinstven tim u svim vremenskim uslovima  pri opsluživanju kupaca.

Materijalni resursi sektora logistike su prilagodjeni zahtevima distribucije. Magacini  za pločaste materijale su opremljeni sa konzolnim i paletnim regalima i policama za smeštaj svih vrsta komercijalnih roba.  U prošloj godini smo snabdeli  DC Nova Pazova sa još jednim novim električnim bočnim viljuškarom marke Combilift, za komisioniranje pločastih materijala po modelu komisionih lokacija čime smo znatno dobili na povećanju brzine pripreme robe.

Organizacija rada u magacinima distributivnih centara,  struktura pretovarne mehanizacije i kvalitetan odabir prevoznika, obezbedjuje  planirane  isporuke  robe u 24h, svim kupcima na celoj teritoriji Republike Srbije.

Radi povećanja nivoa usluge našim kupcima koji se nalaze na teritoriji Beograda i Nisa, organizovali smo linijski transport robe- gde u zavisnosti od vremena poručivanja robe, organizujemo  dnevnu  8h isporuku  u radno vreme kupca.

Za sve maloprodajne kupceobezbedili smo besplatnu dostavu robe za račune preko 35.000 dinara.Isporuka se vrši na teritoriji grada Beograda. O vremenu isporuke se zajedno dogovaramo, jer smo svesni da je vreme dragoceno.

U koordinaciji sa sektorom prodaje, uz predloge poboljšanja servisa i zahteve kupaca, svakodnevno nastojimo da pružimo visok nivo usluge.

Biće nam zadovoljstvo da budete naši partneri. Nudimo vam Pravi servis-opsluživaće vas pravi tim-imaćete pravu distribuciju.