GEROVANJE

Operacija obaranja ivica pločastih materijala pod nekim uglom

{caption}

 GEROVANJE

je operacija obaranja ivica pločastih materijala pod nekim uglom. Kao alat za ovu operaciju može da se koristi testera ili glodalo. Za sve vaše kutije, na kojima ne želite da se vide spojevi, za posebne detalje u vašim bibliotekama, komodama ili klub stočićima, operacija gerovanja daje odličan efekat. 

Usluge gerovanja