OKOV

OKOV

Milka Vujanović
Menadžer prodaje okova

milka_vujanovic@pinoles.com
+381 648086016
+381 113813243

LAMINATNI PODOVI

LAMINATNI PODOVI

Darko Vidačković
produkt menadžer

darko_vidackovic@pinoles.com
+381 11 381 3271
+381 64 860 1971