Sirova iverica

{caption}

Sirova iverica se dobija presovanjem oblepljenog iverja, sastoji se od čvrstog i krupnog središnjeg sloja i dva spoljna sloja sitnijeg iverja. Sirova iverica predstavlja osnovni materijal za izradu pločastog nameštaja. Zavisno od namene, ploče iverice mogu biti brušene i nebrušene. Za potrebe povećane  zaštite od vlage i vatre, postoje vlagootporne i vatrootporne ploče iverice. Daljim oplemenjavanjem ploča iverica, dekorativnim folijama dobijamo oplemenjenu ivericu (univer)i  radne ploče.
Upotrebljavaju se u suvim uslovima za izradu nameštaja, kao konstruktivni delovi nameštaja,  za dalje furniranje, oplemenjavanje folijama i laminatima. Karakteriše je visoka stabilnost i laka obrada.

katalog sirove iverice