OSB ploče

OSB firestop, OSB airstop, OSB reflex.....

Noseći pločasti materijali na bazi drveta sa rasporedom iverija u vidu definisanih slojeva. OSB ploče imaju svoje veće mesto na tržištu, ali su to uglavnom ploče OSB 2 i OSB 3, poznatiji kao OSB i vlago-otporni OSB. Ali, mogućnosti su šire.

OSB 4  Superfinish
Superfinish je najnapredniji PSB tip koji je trenutno dostupan. OSB Superfinish je razvijen i proizveden uglavnom u skladu sa aktuelnim  ekološkim zahtevima fokusiranim na organskim materijalima. Izborom pogodnog drveta i veziva, OSB Superfinish ispunjava visoke standarde kako ekološki prihvatljivih objekata tako i šire. Niti drveta su povezane lepkom bez formaldehida. Emisija formaldehida je ograničena na prirodni nivo formaldehida u punom drvetu  (<0.03 ppm).


 
OSB Reflex
Jezgro OSB Reflex-a je OSB Superfinish tipa OSB/3 kao noseći materijal pogodan za upotrebu u vlažnim uslovima. Specijalna reflektujuća aluminijumska folija je povezana na celuloznu bazu procesom oplemenjivanja. Visoko reflektujuća aluminijumska folija svojom niskoemisionom površinom smanjuje prenos toplotne energije. Ovo sprečava gubitak toplote zimi kao i zagrevanje leti. Mogu se koristiti na primer u krovnim strukturama ili generalno u slabo termo-izlovanim objektima. Ove ploče mogu da smanje prenos topolote do 97%, čime se smanjuje temperatura u letnjem vrelom danu od 5 do 15°c. One se takođe mogu koristiti u kombinaciji sa vazdušnim prostorom gde OSB Reflex može zameniti do 50mm konvencionalne termo izolacije.OSB Airstop 
Jezgro je OSB Superfinish opisan u standardu EN 300 kao tip OSB/3 (noseća ploča pogodna za upotrebu u vlažnim uslovima). Specijalna celulozna folija je aplicirana na ploču vezivnim procesom oplemenjivanja. Folija smanjuje razliku u različitosti ploča pružajući precizno definisane vrednosti propusta vazduha i isparavanja. U difuzno otvorenoj strukturi ovo omogućava armiranu oblogu, hermetički zatvorenu barijeru i proveru isparavanja odjednom. OSB se fokusira usko na potrebe aktuelnih trendova u građevinarstu vezanih za moderne niske emisije energije i posebno kod drvenih kuća koje imaju više zahteve propusnosti vazduha spoljnog omotača objekta.  OSB Firestop
Osnova je ploča OSB Superfinish, po EN 300 standardu, obeležena kao OSB 3 i opremljena patentiranim protivpožarnim osobinama završne obrade na jednoj ili obe strane. Kao suprotnost konvencionalnim pločama zasnovanim na drvetu, OSB Firestop ima bolju klasifikaciju u vatrootpornosti. Prema Evropskoj klasifikaciji (EN 13501-1), predstavlja klasu B-s1, d0. Firestop završna obrada se sastoji od vatrootpornih materijala koji su bazirani na magnezijum oksidu, ojačanim staklenom mrežicom. Ova povšina omogućava veoma jaku vezu sa OSB pločom u cilju velike otpornosti na proces gorenja. Osim toga, to povećava mogućnost savijanja i otpornost na pomeranje u svim debljinama. OSB Firestop ploče omogućuju snagu i sigurnost građevinskih objekata. Tokom požara one omogućuju integritet u znatno dužem periodu, nego na primer suvi zidovi. Dodatno, OSB Firestop ploče su svetlije i jače od suvih zidova. Sa istom debljinom one postižu uporediv kvalitet vatrootpornosti u odnosu na osnovni sistem oblaganja zasnovan na kombinaciji OSB ploča i suvih zidova. Upotrebom OSB Firestop tabli štedi se vreme i ekonomičnije je. Firestop tehnologija za OSB  ploče ima više od 15 godina verifikovanog korišćenja. U suprotnosti sa konvencionalnim vatrootpornim oblogama dizajniranim na proizvodima na drvnoj osnovi, Firestop ne gubi svoje zaštitne kvalitete tokom vremena. Idealan je za oblaganje na javnim objektima sa povećanim rizikom od požara, izgradnju krovova i skladišta, u javnim prostorima gde je procenjen visok nivo rizika od požara, oblaganje potpornog zida...


 
OSB Film
Film je napravljen od brušene ploče tipa OSB/3  prema EN 300 dizajnirane za upotrebu u vlažnim uslovima. Sirova OSB ploča je dvostrano oplemenjena fenolnom folijom pod visokim pritiskom i topolotom. OSB Film ivice imaju vodootporni premaz za bolju zaštitu od prodora vode tokom građevinskih radova. Njene važne karakteristike su otpornost na abraziju, habanje i grebanje; lako fiksiranje upotrebnom uobičajenih pričvršćivača (zavrtnji, ekseri, spajalice); jednostvana obrada; vlagootpornost i vodootpornost.