Održive kuće

Razvoj ekološke arhitekture ili održive arhitekture sve više cveta. Stvaranje kuća i objekata koji imaju manji uticaj na životnu sredinu, a i manje korišćenje prirodnih resursa je neophodno, ako želimo da sačuvamo našu planetu.

Upotreba lokalnih materijala jedan je od osnovnih zahteva za uspeh i održivost. U osnovi se sastoji od prilagođavanja, što je više moguće prirodnoj proizvodnji područja. Materijali koje imate u vašem okruženju trebaju uvek da imaju prednost, u odnosu na materijale koji se nabavljaju sa daljih destinacija. Ako imate hrast ili bukvu u okruženju, koristite ih i kombinujte sa furnirima istih vrsta koje možete nabaviti u Pinolesu.

Održive kuće

Primena Techno veneer-a i furniranih ploča u dizajnu enterijera.

Upotreba recikliranih materijala i materijala sa smanjenom emosijom CO2, su materijali koje takođe možete naći i Pinolesu. Reciklirani univer Italijanskog proizvođaća Saviola, kao i materijali svih ostalih proizvođača koji poseduju sertifikate kao što su: FSC,TSC/CARB i sertifikati sa smanjenom emisijom formaldehida.

Osnov u pravljenju održivih kuća je korišćenje lokalnih materijala, strateško postavljanje prozora ,opremanje enterijera u duhu minimalizma korišćenjem recikliranih materijala. Zatim boje na bazi vode, drvo i prozvodi od drveta, koje nije tretirano otrovnim hemikalijama, a možda najbitnija stvar je dugoročno planiranje dizajna.

Održive kuće

Primer kuće u prirodnom okruženju, prirodnim hladom i velikom površinom osvetljenosti, kako bi se Sunčeva toplota maximalno iskoristila.

Korišćenje prirodnih materijala u enterijeru sa minimalističkim pristupom dizajniranja. Biljke mogu poslužiti kao zamena, ali samo ako se koriste pametno. U nekim slučajevima, zasadi na lokaciji pomažu u smanjenju emisija, čime se poboljšava kvalitet vazduha.

Zelena arhitektura je tip dizajna zgrada i prostora, koji uzima u obzir njihov uticaj na životnu sredinu. To je oblik gradnje koji nastoji minimizirati uticaj gradnje na okolinu.

Održive kuće

Glavni cilj zelene arhitekture je smanjenje potrošnje energije, vode i materijala.

Oblik geodetske kupole je jedan od glavnih projektanstkih dokaza za najefikasniju cirkulaciju vazduha, ujednačenu temperaturu na svim visinskim nivoima. Smanjuje se gubitak toplotnog zračenja. Maximalno je smanjen uticaj duvanja jakih vetrova, zbog zaobljenog oblika, vetar lako prelazi preko kuća i tu se smanjuje gubitak energije.

Održive kuće

Materijali koji se koriste za pravljenje geodetskih kuća mogu biti različiti. Od staklenih površina do primena OSB ploča koje takođe imamo u ponudi naše kompanije.

Objavljeno: jun 2023.