Susret struke i nauke na Šumarskom fakultetu

Sadržaj

U cilju što efikasnijeg povezivanja poslodavaca i diplomiranih inženjera, Alumni klub Šumarskog fakulteta je 09.oktobra organizovao promociju kompanija iz drvne industrije studentima završnih godina. Osnovna ideja skupa je povezivanje struke i nauke i njihov zajednički doprinos razvoju drvne industrije.

Kao nastavak dugogodišnje saradnje sa Šumarskim fakultetom, Pinoles d.o.o. se predstavio studentima kao poslodavac koji brine o svojim zaposlenima. Pinoles neguje saradnju i nastoji da, pre svega, izgradi tim koji već 25 godina predano i uspešno radi na ostvarenju svoje misije. Kako je delatnost Pinolesa studentima završnih godina i prisutnim kolegama poznata, fokusirali smo se na razloge zbog kojih je Pinoles pravo mesto gde diplomirani inženjeri šumarstva započnu i dalje razvijaju svoju karieru.

U okviru manifestacije, organizovan je i Okrugli sto. Tema je bila koja su to specifična znanja i kompetecnije koje su potrebne privredi i poslodavcima, a koje fakultetsko obrazovanje ne pruža studentima u dovoljnoj meri. U ovom značajnom segmentu se upravo struka i nauka dodiruju. Njihova sinergija utiče na stasavanje i građenje mladih šumarskih inženjera koji će biti po završetku studija oformljeni za početak karijere u drvnoj industriji.

Susret struke i nauke na Šumarskom fakultetu

Na kraju, studenti su imali priliku da razgovaraju sa predstavnicima kompanija i u direktnom kontaktu dobiju konkratne informacije koje ih interesuju.

Naše kolege su studentima odgovarale na pitanja koja se odnose na trenutno otvorene pozicije u kompanji. Interosovali su se o različitim uslovima koje nudimo u našem poslovanju. Studenti su iskazali i značajno interesovanje za letnju praksu u našoj kompaniji – naročito u delu proizvodnje kako bi mogli da sagledaju proces obrade materijala.

Susret struke i nauke na Šumarskom fakultetu

Posebnu draž celom događaju dala je i izložba radova u holu fakulteta.

Susret struke i nauke

Ovaj susret struke i nauke doprinosi povećanju vidljivosti talenata među studentima. Omogućava im da stvore mrežu kontakata i steknu uvid u mogućnosti koje se pružaju u industriji nakon završetka studija. Studenti su izrazili oduševljenje organizacijom događaja. Naglasili su da im je pružio dragocenu priliku za upoznavanje sa realnostima industrije i izgradnju kontakata koji bi im mogli koristiti u budućnosti.

Pinoles će nastaviti da podržava ovakve događaje, ne samo u okviru dugogodišnje i uspešne saradnje sa Šumarskim fakultetom, već i sa drugim fakultetima. Cilj nam je podrška obrazovanja, razvoj struke i otvaranje različitih perspektiva mladim školovanim ljudima sa vizijom i motivacijom za rastom i usavršavanjem.

Objavljeno: novembar 2023.