Lepak

Lepkovi u proizvodnji nameštaja

{caption}

U radu sa lepkovima neophodno je koristiti razređivače i čistače. Pri tome razlikujemo čistače za ručno i čistače za automatsko čišćenje. U ponudi Pinoles-a  su lepkovi za drvo,kanterice i čistači proizvođača: Kleiberit i Hranipex, koji su podeljeni po kategorijama svoje namene.

Multifunkcionalna lepila za razne namene sa najširom upotrebom u drvnoj industriji D2, D3 i D4 kvaliteta. Za proizvodnju prozora i vrata, za furniranje, za postforming na vruće i hladno, EPI sistem za zahtevna lepljenja kod egzotičnih ili termo tretiranih vrsta drveta.

Kleiberit i Hranipex proizvodi lepila za kantovanje: univerzalna i namenska, termoplastična u granulama i patronama, zatim za visoke temperaturne postojanosti za kuhinjski i kupaonski nameštaj, lepila za oblaganje profila, proizvodnju parketa te i lepila za proizvodnju knjiga, rokovnika i slično.

Lepila za membransko i multiform prešanje, 3D kaširanje, prvenstveno se koriste u proizvodnji vrata i prednjih ploča nameštaja, visoko su temperaturno postojana i otporna na delovanje vode i pare. Lepila za lepljenje sunđera na bazi vode.

U radu sa lepkovima neophodno je koristiti i razređivače i čistače . Pri tome razlikujemo čistače za ručno i čistače za automatsko čišćenje. U ponudi Pinoles-a  su lepkovi za drvo,kanterice i čistači proizvođača: Kleiberit i Hranipex,koji su podeljeni po kategorijama svojnamene.
Multifunkcionalna lepila za razne namene sa najširom upotrebom u drvnoj industriji D2, D3 i D4 kvaliteta. Za proizvodnju prozora i vrata, za furniranje, za postforming na vruće i hladno, EPI sistem za zahtevna lepljenja kod egzotičnih ili termo tretiranih vrsta drveta.

Kleiberit i Hranipex proizvodi lepila za kantovanje: univerzalna i namenska, termoplastična u granulama i patronama, zatim za visoke temperaturne postojanosti za kuhinjski i kupaonski nameštaj, lepila za oblaganje profila, proizvodnju parketa te i lepila za proizvodnju knjiga, rokovnika i slično.
Lepila za membransko i multiform prešanje, 3D kaširanje, prvenstveno se koriste u proizvodnji vrata i prednjih ploča nameštaja, visoko su temperaturno postojana i otporna na delovanje vode i pare. Lepila za lepljenje sunđera na bazi vode.

Lepkovi