Lepak

{caption}

Lepak možemo podeliti u par osnovnih grupa:

U radu sa lepkovima neophodno je koristiti i razređivače i čistače. Pri tome razlikujemo čistače za ručno i čistače za automatsko čišćenje.

U ponudi Pinoles-a  su lepkovi proizvođača: Kleiberit i Hranipex

Katalog lepkova:

Tehničke i bezbedonosne listove možete preuzeti ovde: https://www.pinoles.com/sertifikati-proizvodjaca.html