Dodatne informacije

Napomena

Kako bi proizvod imao funkcionalnu primenu neophodno je poručiti i odgovarajuće artikle shodno izabranoj konfiguraciji modularnog sistema.

Namena

Upotrebljava se u izradi nameštaja

Uputstvo za korišćenje

Nije namenjen za spoljašnju upotrebu