Rehau

{caption}

Još od osnivanja firme, Rehau nastoji da kroz individualne recepture plastičnih masa ovlada novim područjima primene. Polazna osnova: uobičajene materijale zameniti efikasnijim polimernim materijalima i kreativnim sistemskim rešenjima kupcima ponuditi dodatnu korist.

Na više od 170 lokacija, preko 19.000 zaposlenih u 54 zemlje doprinosi rastu i razvoju naše kompanije. Rehau je aktivan na pet kontinenata i kontinuirano širi svoju mrežu kako bi kao partner bio na licu mesta. Kao porodična kompanija koja želi i u budućnosti da ostane nezavisna, orijentisana je ka srednje- i dugoročnim ciljevima , te joj nije primarno ostvarivanje brzog profita. Aktivnosti se zbog toga već danas orijentišu na temama od značaja za budućnost, kao što je energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, upravljanje vodama, „Mobility & Future Living“.

Više o kompaniji Rehau pogledajte na adresi www.rehau.com