Angažman za budućnost – Pinoles i Šumarski fakultet

Podrška studentima Šumarskog fakulteta na internacionalnom skupu “Interfob” u Poljskoj.

Studenti Šumarskog fakulteta su u septembru 2023. godine, po drugi put za redom, učestvovali na internacionalnom skupu “Interfob”. Skup okuplja studente iz više evropskih univerziteta u oblasti šumarstva i tehnologija drveta. Ovoga puta je skup održan u Poljskoj, u Burzeninu u sportskom odmaralištu “Sportova Osada”. Okupili su se studenti iz Poljske, Nemačke, Francuske, Austrije, Finske i naravno Srbije.

Podrška mladima

Odsek tehnologije drveta sa Šumarskog fakulteta je i ove godine jedini dao predstavnike sa ovih prostora. Time je pokazao jako želju i istrajnost u naporima da se ovdašnje visoko obrazovanje po kvalitetu približi evropskom.

Naravno, neraskidivi spoj obrazovanja i industrije se i ovoga puta pokazao kao pravi pogodak. Bez tehničke podrške domaćih kompanija na čelu sa Pinolesom učestvovanje u ovakvim aktivnostima bi bilo praktično nemoguće. Ova saradnja je učvrstila već jako dobre odnose domaće industrije i obrazovanja u oblasti prerade drveta, kao i otvorila put sa novu saradnju sa stranim predstavnicima.

Studenti su ovom prilikom posetili ,,Muzej šumarstva”, u kome su pretstavljene dve stalne izlozbe ,,Kulturna uloga šume” i ,,Istorija šumarstva u Poljskoj”.

Organizovana je i poseta šumskom gazdinstvu Zlocev, gde su studenti imali priliku da se upoznaju sa njihovim načinom gajenja kultura belog bora i tehnikom seče i izrade sortimenata pomoću harvestera.

Podrška studentima Šumarskog fakulteta na internacionalnom skupu “Interfob” u Poljskoj

Modernizovani način seče pomoću harvestera.

Jedna od “sportskih” aktivnosti u okviru skupa je bilo i takmičenje u montiranju šumske čeke. Naši studenti pokazali su izuzetan stepen organizovanosti i brzog razmišljanja tako da je njihovo tehničko rešenje zauzelo prvo mesto. Studenti su i ovde pokazali prave kvalitete dobrog pobednika podelivši nagradu sa ostlim učesnicima skupa.

Podrška studentima Šumarskog fakulteta na internacionalnom skupu “Interfob” u Poljskoj

Montaža šumske čeke.

Ovaj vid druženja i razmene znanja se još jedanput pokazao kao dobar model za razvoj studenata u prave inženjere i dobre ljude. Pokazalo se i da put ka uspehu može i treba da bude utaban dobrim odnosima, razmenom znanja i iskustava.

Podrška studentima Šumarskog fakulteta na internacionalnom skupu “Interfob” u Poljskoj

Studenti tehnologije drveta Šumarskog fakulteta

Na osnovu ovoga se na fakultetu u poslednjih nekoliko meseci razmatra i ideja o organizovanju nekog vida domaćeg skupa u sličnom maniru koji bi okupio studente i preduzeća iz regiona u cilju poboljšanja kvaliteta studija, saradnje i odnosa. Firme poput Pinolesa bi imale značajnu ulogu u realizaciji ovakvih skupova i projekata.

 

Objavljeno: april 2024.