MDF vlagootporne ploče

Ekološko prihvatljivi proizvodi

MDF ploče sa svojstvima otpornosti na vlagu su pravi izbor za prostorije sa visokom relativnom vlažnošću, kao što su kupatila i kuhinje. Ovaj proizvod ima veoma niske vrednosti bubrenja  zahvaljujući upotrebi specijalnih smola u njihovoj proizvodnji. Takođe, ima odličnu dimenzionu stabilnost  u varijacijama relativne vlažnosti, u okruženju u kojem se koristi.

MDF vlagootporne ploče, koje imamo u ponudi, sadrže nizak nivo formaldehida, sertifikovane su prema pravilima California Air Resource Board (CARB) i usklađene sa ograničenjem ChemVerbotsV (E05).

Pored tehničkih performansi MDF vlagootporne ploče su održivi i ekološki prihvatljivi proizvodi.

Primena:

MDF vlagootporne ploče su najbolji izbor za upotrebu u okruženjima gde je prisutna visoka vlažnost. Zbog drvenih vlakana i specijalne smole koje se koriste u njegovoj proizvodnji, proizvod predstavlja veoma dobru dimenzionu stabilnost  i veoma niske vrednosti bubrenja. Kompaktna površina ploče daje mogućnost korišćenja širokog spektra tehnika završne obrade: lakiranje, farbanje, furniranje i oblaganje folijom ili HPL laminatima. Idealan za proizvodnju kuhinjskog i kupatilskog nameštaja, vrata i prozorskih pragova i druge unutrašnje aplikacije gde je neophodan viši nivo vlažnosti.

Preporuke:

Ploče moraju biti složene na tvrdu, ravnu podlogu i zaštićene od direktnog kontakta sa vodom. Širenje i skupljanje u drvetu proizvoda je direktno povezan sa sadržajem vlage i mora se uzeti u obzir tokom projektovanja i izgradnje. Pigmenti dodati tokom proizvodnje ovog proizvoda u izuzetnim slučajevima mogu ometati određene vrste lepkova zbog čega je preporuka da se ploče testiraju pre nego što ih primenite. Ploče na bazi drveta su biorazgradive i mogu se reciklirati, poštujući lokalne propise za odlaganje ostataka.

MDF vlagootporne ploče mogu biti standardne braon boje (sirova boja drveta) ili zelene boje. Razlika u boji je isključivo radi fizičkog raspoznavanja između  Standardnih sirovih ploča i Vlagootponih ploča.