Univerzalna zaptivna masa

Namenjen za lepljenje i zaptivanje svih građevinskih materijala