Dodatne informacije

Napomena

Za spajanje korpusnih elemenata.

Namena

Upotrebljava se u izradi nameštaja

Uputstvo za korišćenje

Nije namenjen za spoljašnju upotrebu