Naša misija

Partnerstvo, inventivnost, napredovanje, obrazovanje, lojalnost, ekipa, servis

{caption}

P - Partnerstvo

Suštinska relacija koju negujemo unutar i izvan naše kuće. Nijedan odnos ne može biti jednostran, već mora biti višestruk i  višeslojan. Mi ne radimo sa kupcima i dobavljačima – već su to naši partneri (koje negujemo). Nije nam bitno samo da neko kupi i plati robu, već radimo na tome da njegov posao bude održiv i da se razvija. Partnerstvo iziskuje poštovanje i negovanje. U relacijama zaposleni – vlasnik, službenik – šef = mi težimo zajedno istom cilju: Pinolesu – našoj drugoj kući, kući koja ima čvrste temelje i u kojoj se svi osećamo zdravo i sigurno.

I - Inventivnost

Uvek se trudimo da za svaki problem na koji naiđemo imamo adekvatno rešenje - a da budemo za korak brži, za nijansu spretniji – snalažljiviji od naših konkurenata. U našoj kući se ceni i prepoznaje inventivnost – jer se neguje stav da podsticanjem  individualne inventivnosti podižemo kvalitet rada i cele naše kuće. Takvim načinom rada lakše se dostižu svi željeni rezultati.

N– Napredovanje

Napredovanje je jedan od najvažnijih zadataka svih nas. Samo radom na sebi i svojim usavršavanjem može se ići napred i samo tako se postaje deo tima koji pobeđuje. U našoj kući se insistira na tome.

O – Obrazovanje

Ići u korak sa najnovijim saznanjima je mera svih naših težnji i vrednosti, jer mi znamo da se samo stručnošću i kompetentnošću stiče autoritet kod partnera u bilo kojim relacijama. (Radeći sa takvim stavovima, naš zaposleni zna da će uvek biti podržan...)

L – Lojalnost

Vreme u kome živimo i radimo se ne može pohvaliti ovakvom filozofijom života – ali mi od toga ne odustajemo – to jeste i biće uvek temeljna vrednost naše kuće u svim partnerskim relacijama (odnosima). Nama će biti čast da znate da uvek možete da se oslonite na nas, jer mi ne radimo samo za danas, već i za sva vremena pred nama.

E– Ekipa

Zajedno smo jači – zajednički je sve lakše, lepše i bolje. To nije floskula – to je naš način života i rada. Pomozi danas kolegi i partneru, podređenom i nadređenom – jer sutra možeš biti ti taj kome je potrebna pomoć u bilo kom smislu. Negujući altruizam – mi učvršćujemo temelje naše kuće! Pronađi sebe u onome u čemu si najbolji, u onome što najviše voliš i budi taj deo tima!

S – Servis

To je naš posao! (Ili -To je jedan od naših osnovnih zadataka!)... Mi radimo na duge staze! Nismo mi najveći trgovci repromaterijala, niti tome težimo – mi smo najbolji servis našim partnerima – jer ako napreduju naši partneri – napredujemo i mi!