Kronospan Trends 20/21

Moskva

Metropola koja je dom milionima ljudi najrazličitijeg porekla i načina života koji ga čine primerom modernog grada sa bezbroj uticaja, ideja i mogućnosti.

Moskva je grad bogate istorijske baštine obeležene mnogobrojnim ekstremima koje su se utkale u njegovu dušu.

Ovako intenzivno okruženje navodi na potrebu za ličnim prostorom gde jedan može da stvori sopstvenu stvarnost i zaroni u nju.

Moderne tendencije u kreiranju enterijera bogate teksture i harmonije boja čine dekore Honey Castello Hrast  K358 i Konjak Castello Hrast K359 odličnim izborom za dobijanje savršenog odnosa drvoteksture i jednobojnih dekora.

  

  

Osetite u svom domu prostranost Crvenog trga ili veličanstvenost Moskovskog Kremlja.