Važni detalji za upečatljiv izgled

Accent trake

Accent trake u kombinaciji sa dekorom ploče stvaraju dodatni efekat uz minimalan napor sa ciljem da uradimo nešto drugačije u odnosu na standardne trake na koje smo već navilki. Sa njima postižemo efekat blok ploča i dobijamo poseban dizajn nameštaja.

Trake sa tri sloja – spoljne ivice se podudaraju sa odabranim dekorom, dok središnji deo trake daje efekat aluminijumskog  jezgra.

Duo trake sadrže dva kontrasna dekora stvarajući moderan i privlačan izgled. Odabir accent traka omogućava potpuno drugačiji izgled gotovog elementa u nameštaju, čak i sa samo jednim detaljem u prostoru na kome su primenjene ove trake, dobijamo potpuno nov izgled celog prostora koji privlači poglede.